Týdenní rozjímání: Neděle patnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle patnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE PATNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. VII. 11-16. „P. Ježíš šel do města, které slove Naim, a šli s ním učedníci jeho a zástup veliký.“ (v. 11.) Zástup veliký následuje Pána Ježíše, ačkoliv nikdy nehledá oblíbenosti u lidu. Po třicet...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle čtrnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle čtrnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE ČTRNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. VI, 24–33. „Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti.“ (v. 24.) Aspoň nejsou-li tito dva pánové jen jedním. Tak mohu a musím sloužiti zároveň Bohu Otci i Ježíši Kristu, Jeho Synu a vyslanci; mohu a musím....
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle třináctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle třináctá po Sv. Duchu

NEĎELE TŘINÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVII, 11–19. „Když se ubíral do Jerusalema šel mezi Samařském a Galileí.“ (v. 11.) Jerusalem představuje Církev; Samařsko naznačuje rozkol, bludařstvo; Galilea obsazená pohany během zajetí babylonskéh...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvanáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvanáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE DVANÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. X, 23–37. „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte.“ (v. 23.) Blahoslavení ti, kdož vidí Ježíše, to jest vtěleného Boha, Boha, který se stal viditelný tím, že se vtělil. Než co bychom záviděli...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle jedenáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle jedenáctá po Sv. Duchu

číst více
Týdenní rozjímání: Neděle desátá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle desátá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DESÁTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVIII, 9–14. „Pověděl také k některým lidem, kteří v sebe důvěřovali, že jsou spravedliví, a jinými pohrdali…“ (v. 9.) Již ta skutečnost, že v sebe sami tolik důvěřujeme a...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle devátá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle devátá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DEVÁTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XIX, 41–47. „Kdybys bylo poznalo i ty, co jest tobě ku pokoji.“ (v. 42.) Pán Ježíš nás chce učiniti šťastnými. Proč tedy odpíráme té Jeho snaze? Jen Ho nechme zříditi...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle osmá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle osmá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE OSMÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVI, 1–9. „Byl jeden člověk bohatý, který měl správce.“ (v. 1.) Ten bohatý člověk představuje Boha, a já jsem jeho správcem. Od Boha jsem obdržel duši, tělo, krátce vše, co...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle sedmá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle sedmá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE SEDMÁ PO SV. DUCHU. Mat. VII, 15–21. „Mějte se na pozoru před nepravými proroky.“ (v. 15.) Nepravý prorok je horší než zloděj nebo vrah. Zločinec, ten aspoň neprohlašuje za dobré, co je špatné. Páše zlo,...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ŠESTÁ PO SV. DUCHU. Mar. VIII, 1–9. „…byl s ním opět zástup veliký a neměli, co by jedli.“ (v. 1.) Kdo následuje Ježíše, zapomíná na všecko a nemyslí než na něj. Jeho božské slovo je...
číst více