Církevní rok: Hod Boží svatodušní

Církevní rok: Hod Boží svatodušní

Každoročně slavili Židé padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z poroby Egyptské, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání s hory Sinajské. Podobně i my konáme padesátého dne po veliké noci, v níž slavným vzkříšením svým...
číst více