Obnova křestního slibu

Obnova křestního slibu

I. Nejlaskavější Otče, v nejhlubší pokoře a vděčností klečíme před božskou velebností tvou a díky vzdáváme tobě za milost svaté víry, k níž jsi nás nehodné beze všech našich zásluh v nevyzpytatelné prozřetelnosti a milosrdenství svém povolal. Nenechal jsi nás...
číst více
Modlilba za milost setrvání

Modlilba za milost setrvání

Věčný, svrchovaný Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil, že jsi mě vykoupil skrze Ježíše Krista, že jsi mně udělil milost pravé, křesťanské víry, a že jsi po tolika hříších mých čekal na moje pokání. Dobroto nekonečná, miluji tě ...
číst více