Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Záznam přednášky, která vznikla při při představení knihy Kristova Královská vláda, jež je vynikajícím nadčasovým dílem, naprosto zásadním pro pochopení světové historie i současných událostí.
číst více
Řádná a mimořádná forma římského ritu?

Řádná a mimořádná forma římského ritu?

Jedné z nejprohnanějších manipulací věřících, klamu a útoku proti pravdě se dopustil ten, kdo rozhodl, že římský ritus sloužení mše sv. se bude označovat jako „mimořádná forma římského ritu“ a banální lidský konstrukt s protesta...
číst více
Král bez koruny

Král bez koruny

Všeobecně musíme o naší dnešní společnosti říci: Ježíš už nepanuje. Vzali mu korunu i žezlo. Praktický život je skoro úplně zbaven nadpřirozena. Svět je odkřesťaněn, znaturalisován, Ježíši odcizen. A nejen ten svět, který je z 9...
číst více
Svátek Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně

V jakém duchu slavit dnešní svátek? Jednak se klaňme s dnešními adoratory narozenému Králi židovskému, jednak proniknutí vděčností za milost povolání k pravé víře děkujeme za tuto milost všech milostí a obnovujeme křestní slib.
číst více
Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Mezi pravdy víry, na něž se v posledních desetiletích nejvíce útočí, jsou ty, které jsou vyjadřovány svátkem Krista Krále. Neboť tímto svátkem neoslavujeme Krista jen jako Krále v nebesích, ale hlásáme světu, který Ho odmítá, Jeho svrc...
číst více
Quas Primas (1925)

Quas Primas (1925)

Encyklika papeže Pia XI. o Kristu Králi.
číst více
Zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Páně

Zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Páně

(Předepsané od S. R. C. 17. X. 1925 a 28. IV. 1926; závazné o svátku Krista Krále.) Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, před oltářem tvým v nejhlubší pokoře klečící. Tvoji jsme, tvoji chceme býti; abychom v...
číst více
Králova práva

Králova práva

Když slunce zapadne za horami, nenastává ihned noc. Po nějakou dobu ještě je nad krajinou světlo a teprve ponenáhlu rozestrou se stíny úplné tmy. Nietsche, filosof pánského lidství, ukázal na tento zjev na vysvětlenou, proč mnozí nevěrci př...
číst více