Opravdové předsevzetí

Sv. Terezie Ježíškova dala se v útlém věku v ochranu nejsv. Panny zvláště od první sv. zpovědi a sv. přijímání. A Matka Boží svoji duchovní dceru, svého miláčka, neopustila, ji sílila, aby ve svém předsevzetí vésti život svatý vytrvala.
Abychom i my ve svém předsevzetí vytrvali a do hříchu znova neupadli, porozjímejme dnes o opravdovém předsevzetí, které s lítostí musí býti nezbytně spojeno a tvoří tak podstatnou část svátosti pokání.