Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

Podrobný výklad života sv. Ignatia a jeho listů: O sv. Ignátiovi mučeníku (F. Sušil, 1874) Ignatius, zvaný též Theoforos (Bohonosný, řec. Θεοφορός), – syrský biskup, jak se nazývá ve svém listě k Římanům (II, 2) – byl třetím biskupem antiochijským po sv....
číst více
Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

Písmo svaté nám uchovalo drahocenné svědectví o tajemství eucharistickém. Pán Ježíš v Kafarnaum učedníkům slíbil „chléb života“, jímž jest „jeho tělo za spásu světa“, a splnil tento slib památnými slovy při poslední večeři ...
číst více