Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

Není zlem chudoba, nemoc, potupa, pomluva, nečest, ba ani smrt, která se zdá největším zlem, ale jediné zlé jest hřích, neboť tato jména nehod těm, kteří mají pravou moudrost, jsou jen prázdným zvukem. Skutečné neštěstí jest urážka Boha a činiti...
číst více
Moudrost sv. Jana Zlatoústého

Moudrost sv. Jana Zlatoústého

O službě Bohu Jediná jest vznešenost: plnit vůli Boží. Málo ti prospěje, že se nazýváš křesťanem, nebudou-li tvé skutky v souhlase s tvým jménem. Co získá vojín, je-li ve voji a pro krále nebojuje! Lépe by bylo do voje nevstupovat než...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý: Těm, kdo se pohoršili současnou církevní krizí

Sv. Jan Zlatoústý: Těm, kdo se pohoršili současnou církevní krizí

Slabé lidi nepohoršuje v přítomném životě jedna nebo dvě nebo tři věci, nýbrž mnoho věcí, a naše řeč slibuje všem postiženým, že je od všeho toho osvobodí. Budou-li ovšem chtít její rady pochopit a zachovat. Pohoršení dostala prost...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Nelze stejně uctívat tvora a samého Tvůrce, a – pokud je na nás – snížit Tvůrce na stupeň bezcenných tvorů. On zůstává stále takový, jaký je. „Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta,“ praví žalmista (Žl 102,...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru

Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru

Stáhnout PDF
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Vykládaje manželům jejich povinnosti, svatý Jan Zlatoústý vchází v tak prosté úvahy, že by dnes velice zarážely. Moderní lidé nejsou dosti lidskými, aby snesli tolik naivnosti. Svatý Jan Zlatoústý radí manželu, aby neskrýval své lásky, ...
číst více