Sv. Štěpán

Sv. Štěpán

„Včera jsme slavili pozemské narození věčného Krále, dnes slavíme vítězný boj jeho vojína. Včera náš Král rouchem světa přioděn vykročil z panenského lůna a ráčil navštívit svět; dnes jeho vojín ze stavu tělesného vystoupil a jako vítěz odešel do nebes…...
číst více