F. W. Faber o světském smýšlení

F. W. Faber o světském smýšlení

Proč nejsou spaseny všecky duše, když odpuštění hříchu je tak snadné, milost tak hojná a stačí jenom skutečná opravdovost v péči o duši? Hřích je jen částečné vysvětlení, ďábel je jen částečné vysvětlení, ale velké tajemství spočívá ve světském smýšlení. Pyšné,...
číst více