Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ ADVENTNÍ. Luk. III, 1-6. „…stalo se slovo Hospodinovo k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.“ (v. 2.) Je to zvláště na poušti, v tichu samoty, kde Bůh rád mluvívá… Chce-li duše slyšeti hlas Boží, musí...
číst více