Odmítněte revoluci a vraťte se ke Kristu Králi. Vánoční poselství arcibiskupa Vigana

Odmítněte revoluci a vraťte se ke Kristu Králi. Vánoční poselství arcibiskupa Vigana

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán a apoštolský nuncius v USA (2011–2016). Veřejnosti se stal více známým díky svým zásluhám při odhalení několika skandálů na nejvyšších místech katolické Církve, ať už se jednalo o...
číst více
Promluva sv. Augustina na Narození Páně

Promluva sv. Augustina na Narození Páně

(1) Dnešní den Narození našeho Pána Ježíše Krista nám zazářil jako slavnost – výročí narození, kdy se zrodil Den. A to právě dnes, neboť od dnešního dne se den začíná prodlužovat. Zrození našeho Pána Ježíše Krista je dvojí: jed...
číst více
Trojí rod Páně

Trojí rod Páně

P. František Sušil Zda-li víš ty duše rozmilá, kolikerý rod Kristus má? To ti církev na Vánoce dí, kážíc knězi sloužiti tré mší. Když ta první mše se počíná, krajina jest v půlnoc odína. Značí každému to člověku, že se...
číst více
Svátek Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně

V jakém duchu slavit dnešní svátek? Jednak se klaňme s dnešními adoratory narozenému Králi židovskému, jednak proniknutí vděčností za milost povolání k pravé víře děkujeme za tuto milost všech milostí a obnovujeme křestní slib.
číst více
Narození Páně a pobožnost dětství Páně

Narození Páně a pobožnost dětství Páně

Jak nazývají na východě 6. leden, tak můžeme my nazvat tento den svátkem světel: Kristus, světlo světa, vyšlo v temnotách. „Jenž jsi tuto přesvatou noc září pravého světla osvítil…“ Tato slova půlnoční mše svaté vyjadřují v...
číst více