Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

Dokud jsme v tomto těle a dlíme daleko od Pána (II. Kor. 5, 6), okoušejme alespoň, jak sladký je Pán (Žl. 33, 9); neboť nám dal Ducha jako záruku (II. Kor. 1, 22), abychom v něm cítili jeho sladkost a dychtili...
číst více
Promluva sv. Augustina na Narození Páně

Promluva sv. Augustina na Narození Páně

(1) Dnešní den Narození našeho Pána Ježíše Krista nám zazářil jako slavnost – výročí narození, kdy se zrodil Den. A to právě dnes, neboť od dnešního dne se den začíná prodlužovat. Zrození našeho Pána Ježíše Krista je dvojí: jed...
číst více
Výklad několika veršů evangelia

Výklad několika veršů evangelia

Anděl Páně ukázal se mu ve snách a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii, manželku svou, neboť co se v ní počalo, z Ducha sv. jest.“ (Mat 1, 20) Anděl řekl, že z Ducha sv. jest to, co v Marii se počalo,...
číst více