Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Přednáška o tom, jaká úskalí musí katoličtí rodiče zvládnout, aby se jejich děti staly a zůstaly dobrými katolíky. Mnoho rodičů děti správně učí, co dělat nemají, ale jen málo je učí, co dělat mají. Rozebereme tedy: jak vést děti k získání ctností, jak dětem zajistit duchovní zabezpečení a ochranu, jak vést společný život modlitby, jak získat milosti pro děti, jaký je správný řád v rodině, jak se bránit pokušením světa, jak uplatňovat spravedlivé tresty, jak využívat prostředků a svátostin, jež Církev poskytuje, atp.