?>
  • Zpytování svědomí

    13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

    Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechceme-li zahynouti věčně, pak odvrhněme všelikou ješitnost a marnivost, kterými sebe obestíráme, ale podívejme se ve sebezpytu pravdě otevřeně do očí a tím získáme sílu k nápravě.

    Read more