Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

„Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ – Naše Paní z La Salette, 19.září 1846 Zjevení bylo církevně schváleno a zveřejněno 15. listopadu, 1879. Imprimatur udělil biskup Zola a zjevení obdrželo pak mnoho dalších imprimatur. Poselství tohoto zjevení mělo také schválení papeže Pia IX., Lva XIII., papeže sv....
číst více
Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Záznam přednášky, která vznikla při při představení knihy Kristova Královská vláda, jež je vynikajícím nadčasovým dílem, naprosto zásadním pro pochopení světové historie i současných událostí.
číst více
Jak se správně zpovídat

Jak se správně zpovídat

V tomto poučení se zamyslíme nad tím, jak vykonat dobrou zpověď. Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a ne ostatních, a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká s...
číst více
Mladí muži: čistota & věčnost

Mladí muži: čistota & věčnost

Každý z nás musí žít v čistotě dle svého životního stavu. Toto téma je velmi důležité, protože jde o spásu. A ďábel to ví. A proto nečistota tolik řádí nejen dnes. Jedním z důvodů je na prvním místě to, že ďábel dobře ví, že...
číst více
Synodalita aneb permanentní revoluce v Církvi | Michal Semín

Synodalita aneb permanentní revoluce v Církvi | Michal Semín

Záznam přednášky Michala Semína z 28. května 2022.
číst více
Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Přednáška o tom, jaká úskalí musí katoličtí rodiče zvládnout, aby se jejich děti staly a zůstaly dobrými katolíky. Mnoho rodičů děti správně učí, co dělat nemají, ale jen málo je učí, co dělat mají. Rozebereme tedy: jak vést děti...
číst více
Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Kdo chce žít dobrým křesťanským životem, měli by také mít na paměti, jak se má správně chovat na pracovišti. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů? A jaké jsou povinnosti zaměstnanců?
číst více
Co jsme ztratili

Co jsme ztratili

Dokument o změnách v Církvi po II. vatikánském koncilu.
číst více
Co papež neřekl (české titulky)

Co papež neřekl (české titulky)

Slavné skandální video papeže Františka bylo tímto (nedoslovným) překladem uvedeno do pravdivých a správných konsekvencí.
číst více
Don Bosco (1935)

Don Bosco (1935)

[vimeo]http://vimeo.com/105872693[/vimeo] První celovečerní film o sv. Donu Boscovi od Goffreda Alessandriniho složený z řady dílčích příběhů ze života světce od jeho dětství až po jeho smrt. Na rozdíl od pozdějších snímků zobrazuje vě...
číst více
Biřmování (2014)

Biřmování (2014)

číst více
Walsinghamská pouť (2014)

Walsinghamská pouť (2014)

číst více
Svatojánská pouť (2014)

Svatojánská pouť (2014)

číst více