Zpověď jest zařízením božským

16. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

Od nejstarších dob církve se vyžadovala zpověď k odpuštění hříchů, že Kristus rozkázal apoštolům, aby zpověď věřících slyšeli a těmto, aby se z hříchů vyznávali. Proto my zpovídajíce se, nečiníme nic jiného než činili vždy věřící a podrobujeme se vůli Kristově.