Smrt

27. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

Okolnost, že nevíme, kdy zemřeme a zároveň vědomí, že od šťastné nebo nešťastné smrti závisí šťastná nebo nešťastná věčnost, má nás povzbuditi k tomu, abychom na smrt často vzpomínali. Bohužel mnozí lidé ke své škodě tak nečiní a tím se vydávají nebezpečí smrti nešťastné a tím ztráty života věčného.

Pamatujme na smrt! Vzpomínejme na ni denně, kdykoliv se modlíme Zdrávas Maria. Modlívejme se vroucně a procítěně: „Pros za nás, pros za mě v hodinu smrti naší“ a jsem přesvědčen, že ta dobrá Matka, plná milosrdenství, nás v těžké hodině smrti naší neopustí, ale vyprosí nám odchod z tohoto světa v milosti posvěcující, smrt šťastnou a po ní radost věčnou.