Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod záštitou WHO) vybízí, abychom každý den rozjímali...
číst více
Navštíví nás katolický biskup Richard Williamson

Navštíví nás katolický biskup Richard Williamson

číst více
Mše svaté a přednášky tradičního dominikána 19.–21. srpna

Mše svaté a přednášky tradičního dominikána 19.–21. srpna

Kdo už slyšel kázat či přednášet P. Marie-Laurenta OP, nebo s ním hovořil, byl uchvácen takovou jasností a čistotou jeho katolického ducha, jaká se jen tak nevidí. Vděčíme za to dominikánskému klášteru v Avrillé, ve kterém je bez kompro...
číst více
Noví kněží a jáhni katolické tradice

Noví kněží a jáhni katolické tradice

Pro Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie, které se snaží pokračovat v „operaci přežití“ katolické tradice a uchovat nejen tradiční mši svatou, ale především katolickou nauku v její plnosti bez kompromisů s duchem doby, mod...
číst více
Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

18. prosince 2021, sobota Suchých dnů v Adventu Milí přátelé a dobrodinci, tento dopis nahrazuje věstník č. 12 kněžského semináře, který měl vyjít před Vánocemi. Náš milý seminář je totiž v současné době dosti zkoušen: jistě jste ...
číst více
Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Autorem je kardinál Rafael Merry de Val (1865–1930), státní sekretář sv. Pia X.
číst více
Dokonalá lítost

Dokonalá lítost

Kázání P. Martina Fuchse na 10. neděli po Sv. Duchu
číst více
Biřmování v září 2021

Biřmování v září 2021

Zájemci o přijetí svátosti biřmování v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve zasláním emailu na rex.admirabilis@protonmail.com. Biřmování bude udílet J. Ex. biskup Jean-Michel Faure koncem září 2021. Biřmování mají (dokonce i dle n...
číst více
Biskup Williamson: Zmatení vykonalo své mistrovské dílo

Biskup Williamson: Zmatení vykonalo své mistrovské dílo

„Bůh však neopouští svou Církev a tak v 70. letech, ihned po koncilu, vyvýšil arcibiskupa Lefebvra, aby jí přišel na pomoc. Arcibiskup rozpoznal, že papež a jeho spřízněné duše na koncilu kvůli tomu, aby byli moderní, opouštěli Tradici C...
číst více
Biskup Williamson: Zbraň proti současnému šílenství

Biskup Williamson: Zbraň proti současnému šílenství

číst více
1 2 3 6