P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

Kam spěje nová teologie? Vrací se k modernismu. Protože přijala návrh nahradit tradiční definici pravdy jakožto shody rozumu s věcí, která je prý „chimérická“, novou subjektivní definicí pravdy jakožto skutečné shody mysli se životem. … Proto také řekl Pius X. o modernistech: „Převrátili veškerý pojem pravdy“ (Denz. 2080).