Dispozice pro dobrou smrt

Dispozice pro dobrou smrt

Svatý Ludvík Grignion de Montfort Tyto dispozice pravděpodobně napsal svatý Ludvík Marie de Montfort. V předvečer jeho smrti byla mezi věcmi misionářů doprovázejících světce nalezena jejich kopie. Uchovává se v generálním archivu Monfortské Mariiny společnosti. Vzdálené dispozice Myslete na smrt...
číst více
Smrt

Smrt

číst více
Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

Není zlem chudoba, nemoc, potupa, pomluva, nečest, ba ani smrt, která se zdá největším zlem, ale jediné zlé jest hřích, neboť tato jména nehod těm, kteří mají pravou moudrost, jsou jen prázdným zvukem. Skutečné neštěstí jest urážka Bo...
číst více
Potupná smrt heresiarchy Aria

Potupná smrt heresiarchy Aria

Alexandrijský kněz Arius zemřel náhle přibližně ve věku osmdesáti let v Konstantinopoli roku 336. O smrti tohoto heresiarchy se nám dochovalo několik zpráv. Sv. Atanáš (296/8–373), jeden z hlavních obránců pravověří proti Ariovi, podáv...
číst více
Moudrost sv. Jana Zlatoústého

Moudrost sv. Jana Zlatoústého

O službě Bohu Jediná jest vznešenost: plnit vůli Boží. Málo ti prospěje, že se nazýváš křesťanem, nebudou-li tvé skutky v souhlase s tvým jménem. Co získá vojín, je-li ve voji a pro krále nebojuje! Lépe by bylo do voje nevstupovat než...
číst více
Moudrost sv. Efréma Syrského

Moudrost sv. Efréma Syrského

O Bohu a stvoření Viděl Boha v keři hořícím Mojžíš, ve víru bouřlivém Job, v oblaku Isaiáš, ve světle Pavel, v hlasu a hřmění všechen Israel, v jeho dílech ty a každý člověk. Neviděl jsi umělce, ale vidíš ho v jeho uměleckém...
číst více
30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire

30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire

Poslední dny velkého nevěrce a rouhače. Motto: „Po Voltairovi nic není bídnějšího a hanebnějšího nad Voltairovy ctitele.“ Pro pospíchající čtenáře: Aby překonal nemoc, pil denně 25 koflíků kávy a nemírně užíval opia. Upadl do blo...
číst více
5. května 1821 – den, kdy zemřel Napoleon Bonaparte

5. května 1821 – den, kdy zemřel Napoleon Bonaparte

V říjnu roku 1813 byl Napoleon u Lipska poražen, v březnu roku 1814 propustil papeže Pia VII. na svobodu a již v dubnu byl nucen v témže zámku Fontainebleau podepsat prohlášení, že se vzdává francouzského trůnu. Jako zajatec a vězeň...
číst více
Doktor Raymund Diokres – příklad zavrženého

Doktor Raymund Diokres – příklad zavrženého

V životě svatého Bruna, zakladatele kartuziánského řádu, se nachází skutečnost, důkladně přezkoumaná učenými bollandisty a odolávající nejpřísnější kritice všech dob. Řečená skutečnost se odehrála v Paříži za bílého dne v př...
číst více