O neodkladné odplatě svatých zejména proti Řekům

O neodkladné odplatě svatých zejména proti Řekům

Církev učí, že duše spravedlivých, kterým není ničeho spláceti spravedlnosti Boží, buď že se nedopustili nižádného hříchu, jako na příklad nemluvňátka, která hned po křtu umírají, anebo že učinili v tomto životě úplně Bohu zadost za hříchy spáchané, vcházejí hned...
číst více
Inspirace Písma svatého

Inspirace Písma svatého

Učení Církve o inspiraci Písma svatého Katolická církev prohlásila se svou autoritou o Písmě svatém a jeho božském charakteru toto: I. Spisy proroků a apoštolů jsou Písma svatá. Jinými slovy: Církev má pod svou péčí některé posvátné...
číst více
P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

PDF ke stažení: P. Marin de Boylesve S. J.: Myšlenka na den Předmluva. Vezměte tuto malou knížku a čtěte. Nabízí Vám pouze jedinou myšlenku na den; avšak tato myšlenka jest paprskem: je to slovo vzaté z nedělního evangelia. Na toto slovo...
číst více
Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

Jistě je Eucharistie přímou a přítomnou skutečností v křesťanském životě. Církev svatá zavazuje každé své dítě, aby nejméně jednou za rok přijímalo Tělo Kristovo a spojovalo se každou neděli s obětí na oltáři. Duše opravdu zbož...
číst více
Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. (1 Jan, 1, 22–23) Je příznačné, že modernističtí autoři...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní

Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ ADVENTNÍ. Mat. XI, 2-10. „Ty-li jsi ten, který přijíti má, čili jiného čekáme?“ (v. 3.) Jan je vězněn za svou horlivost pro spravedlnost. Zapomínaje na sebe a snaže se zůstati v zapomenutí posílá dv...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 1. adventní

Týdenní rozjímání: Neděle 1. adventní

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ ADVENTNÍ. Luk. XXI, 25-33. „…A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách.“ (v. 25.) Učme se čísti ve veliké knize hmotného světa, v níž k nám stále promlouvá Bůh. Ten vzorný...
číst více
Biblická inspirace (1959)

Biblická inspirace (1959)

číst více
Čtení z Písma Svatého

Čtení z Písma Svatého

Starý i Nový zákon.
číst více
Bible česká. Knihy Nového zákona.

Bible česká. Knihy Nového zákona.

Katolický překlad Nového zákona od J. L. Sýkory s poznámkami.
číst více