P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

Kam spěje nová teologie? Vrací se k modernismu. Protože přijala návrh nahradit tradiční definici pravdy jakožto shody rozumu s věcí, která je prý „chimérická“, novou subjektivní definicí pravdy jakožto skutečné shody mysli se životem. ... Proto také řekl Pius X. o modernistech: „Převrátili veškerý pojem pravdy“ (D...
číst více
Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. (1 Jan, 1, 22–23) Je příznačné, že modernističtí autoři...
číst více
P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

číst více
Z povahy zakladatele islámu

Z povahy zakladatele islámu

Z povahy zakladatele islámu aneb několik věcí, na které nezapomeňte, až si budete vymýšlet vlastní náboženství. Stáhnout PDF
číst více
Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Napsal F. Duilhé de Saint-Projer, kanovník, rektor katolické university v Toulouse. Přeložil Dr. Ant. Podlaha. V Praze 1897.
číst více
P. Pavel Vychodil: Apologie křesťanství

P. Pavel Vychodil: Apologie křesťanství

Díl I. – Bůh a tvorstvo (1893) Díl II. – Náboženství (1897)
číst více
Zpět ku svaté církvi

Zpět ku svaté církvi

Zkušenosti a úvahy konvertity od professora Dra A. z Ruville.
číst více