Novéna za kněze

Novéna za kněze

Prosíme, připojte se k nám v modlitbě novény za kněze, která začíná 17. srpna 2023 (můžete však samostatně začít i později): Božský Spasiteli, který jsi řekl: „Žeň zajisté mnohá, ale dělníků málo: proste tedy pána žně, aby poslal na žeň...
číst více
Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Úvodní modlitba Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni....
číst více
Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Autorem je kardinál Rafael Merry de Val (1865–1930), státní sekretář sv. Pia X.
číst více
Církevní Otcové o modlitbě

Církevní Otcové o modlitbě

Nemodlíme se proto, abychom změnili plán božský, nýbrž abychom vyprosili sobě to, čehož splnění v tomto božském plánu učiněno jest od modlitby závislým. / sv. Tomáš Akvinský Modlitba nás ozbrojuj, když vycházíme z domu, přicházej n...
číst více
P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

PDF ke stažení: P. Marin de Boylesve S. J.: Myšlenka na den Předmluva. Vezměte tuto malou knížku a čtěte. Nabízí Vám pouze jedinou myšlenku na den; avšak tato myšlenka jest paprskem: je to slovo vzaté z nedělního evangelia. Na toto slovo...
číst více
Máme se modlit „na úmysl Svatého otce“, pokud je papežem nepřítel Církve?

Máme se modlit „na úmysl Svatého otce“, pokud je papežem nepřítel Církve?

Podmínkou získání plnomocných odpustků pro sebe či duše v očistci je, mimo jiné, modlitba na úmysl Svatého otce. V naší době však papežové nezřídka činí kroky a pronášejí výroky, kterými boří vše katolické a implicitně popí...
číst více
Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesova, když zajat držán byl v Babyloně, jako i třetí kniha Machabejská, a dvě knihy, kteréž pod titulem třetí a čtvrtá kniha Esdrášova se nacházejí, nenáležejí k pravým zákonním knihám, kteréž byl Sněm tridentský za ...
číst více
Denní modlitba před obrazem Svaté rodiny

Denní modlitba před obrazem Svaté rodiny

[one_half last=”no”] Ó nejmilostivější Ježíši, který jsi svými nevyslo­vitelně krásnými ctnostmi a příklady svého domácího života rodinu Tebou vyvolenou zde na zemi posvětil, shlédni milostivě na rodiny naše, které u nohou T...
číst více
Modlilba za milost setrvání

Modlilba za milost setrvání

Věčný, svrchovaný Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil, že jsi mě vykoupil skrze Ježíše Krista, že jsi mně udělil milost pravé, křesťanské víry, a že jsi po tolika hříších mých čekal na moje pokání. Dobroto nekonečná, miluji tě ...
číst více
Modlitba k Pražskému Jezulátku

Modlitba k Pražskému Jezulátku

[one_half last=”no”]Ó, Ježíšku, Tobě se vzdávám, na přímluvu Tvé Matičky žádám: v nouzi mi pomoz a dej mi Sebe, hle, já pevně věřím, Pane, v Tebe! Že mi Tvoje milost vezdy přispěje, to je má jediná v žití naděje. Že...
číst více