Modlitba k Pražskému Jezulátku

[one_half last=“no“]Ó, Ježíšku, Tobě se vzdávám,
na přímluvu Tvé Matičky žádám:
v nouzi mi pomoz a dej mi Sebe,
hle, já pevně věřím, Pane, v Tebe!
Že mi Tvoje milost vezdy přispěje,
to je má jediná v žití naděje.
Že jsem hněval Tebe, trpce lituji,
z plna srdce svého Tebe miluji.
Ó, Ježíšku můj, k pomoci mi spěj,
k setrvání mi hojnou sílu dej!
Chciť se v pravdě polepšiti,
nikdy více nehřešiti,
Tvou chci já být obětí,
z lásky k Tobě trpěti.
Můj Ježíšku, Tebe jen miluji,
navždy se Ti dnes celý věnuji.
Pro lásku však Tvoji, Spasiteli,
srdce část i druhu dám i nepříteli.
Zbav mě trýzně mojí, dej mi Sebe,
za to s pokorou, hle, prosím Tebe.
Dej, bych s Tebou, s Josefem, s Tvou milou Máti,
na radosti věčné mohl účast bráti!
Amen. Amen. Amen.

[/one_half]

[one_half last=“yes“]jezulatko2[/one_half]