Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

kardinál Rafael Merry del Val y Zulueta

Autorem této litanie je kardinál Rafael Merry del Val (1865–1930), státní sekretář sv. Pia X. a po jeho smrti až do své smrti sekretář (prefekt) Svatého Officia. Byl to on, kdo přesvědčil sv. Pia X., který se po svém zvolení papežem necítil hoden, k přijetí volby a papežského úřadu.

L. P. 1953 papež Pius XII. zahájil beatifikační proces kardinála Merry del Val, v němž byl tento vynikající prelát zatím prohlášen Služebníkem Božím.

V současné době je však proces blahořečení přerušen. Nepodařilo se nám dohledat, zda se tak stalo z důvodu náhlého nálezu nějaké dříve neznámé překážky na straně kardinála (nepravděpodobné), nebo se pokoncilním usurpátorům úřadů katolické Církve prostě jen nehodí jeho jasný odpor vůči modernismu a sionismu.

„Nikdy nejednejte s úmyslem zalíbit se světu. Mějme sílu snášet kritiku a nesouhlas světa. Nemějme žádné lidské ohledy. Jestliže se něco líbí Bohu, na čem jiném záleží?“

Kardinál Merry del Val

Litanie za pokoru

Ježíši tichý, Srdce pokorného, vyslyš mě a učiň srdce moje podle srdce svého!

Od touhy, abych byl vážen, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, abych byl milován, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, abych byl oslavován, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, aby mi byla prokazována čest, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, abych byl chválen, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, abych měl přednost před jinými, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, abych byl žádán o radu, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory, osvoboď mě, Ježíši!

Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav z ponížení, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav z opovržení, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav z napomenutí a pokárání, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav z pomluv, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav, abych nebyl opomíjen, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav ze zesměšnění, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě, osvoboď mě, Ježíši!

Od obav, abych nebyl podezírán, osvoboď mě, Ježíši!

Aby jiní byli více milování než já, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Aby jiní byli vážení víc než já, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Aby jiní v očích světa rostli a já se menšil, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Aby jiní byli vyvoleni a já odsunut stranou, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Aby jiní byli chváleni a já nepovšimnut, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Aby se jiní stali více svatými než já, jen když se já stanu natolik svatým, jak si přeješ Ty, Ježíši, dej mi milost po tom toužit.

Dej bych se stále umenšoval a tys, Ježíši, rostl.

Amen.