Tradiční postní praxe

Tradiční postní praxe

Níže přinášíme přepis části Rukověti katolické mravouky z roku 1924 týkající se postní praxe. Nikterak tím neříkáme, že tento postní předpis dnes pod hříchem zavazuje. Záležitost závaznosti toho kterého postu, prosíme, nechť každý řeší dle svého nejlepšího vědomí a svědomí...
číst více
Duchovní pozadí bělohorského vítězství

Duchovní pozadí bělohorského vítězství

V rozhodující chvíli válečného utkání Habsburků s českým stavovským povstáním, těsně před bitvou bělohorskou, vstupuje na českou půdu muž, který zažil ve Španělsku ještě poslední léta svaté Terezie z Avily, Dominik Ruzzola, kláš...
číst více
Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

M. Schmid SJ
číst více
Příprava na svatou zpověď (z Boží cesty)

Příprava na svatou zpověď (z Boží cesty)

Stáhnout PDF
číst více
H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

Přednášky o křesťanském manželství, volbě stavu, známostech a křesťanské výchově dětí. Jejich cílem je připomenutí základních pravd a povzbuzení ke ctnostem. Poučení, zda a nakolik je určité konání hříšné, hledejte především...
číst více
R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)

R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)

Kempenského slabikář duchovního života
číst více
Tomáš Kempenský: Následování Krista

Tomáš Kempenský: Následování Krista

s obrázky od Führicha, 1930
číst více
sv. Alfons: Pravidlo křesťanského života

sv. Alfons: Pravidlo křesťanského života

1905
číst více