Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Úvodní modlitba Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni....
číst více
II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu

II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu

Skrze modlitbu svatého růžence Matka Boží zvítězila mj. nad Turky u Lepanta (1571), u Chotyně (1621), u Vídně (1683), u Bělehradu (1716) a zachránila tak křesťanskou civilisaci v Evropě. Roku 1648 vyhnala švédské kacíře ze Starého a Novéh...
číst více
Společné zakončení Růžencového protiútoku

Společné zakončení Růžencového protiútoku

„A jako si sami od sebe, ježto jsme pouhé nic, nemůžeme slíbiti nic jiného leč poklesky, a proto ovšem musíme sami sobě nedůvěřovati, tak obdržíme od Boha beze vší pochyby znamenitá vítězství, jen když opevníme svá srdce k dosažení ...
číst více
Růžencový protiútok

Růžencový protiútok

Problémy, v nichž se náš národ nachází, mají duchovní a mravní příčiny, a přirozeně jsou neřešitelné, neboť vzpoura proti Bohu prostoupila naši společnost jako rakovina a nepřátelé Boží ovládají klíčové instituce. Matka Boží al...
číst více
Biskup Williamson: Zbraň proti současnému šílenství

Biskup Williamson: Zbraň proti současnému šílenství

číst více
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně. Zde je přehled některých takových bitev na obranu před islá...
číst více
Další papežův útok na křesťanskou civilisaci. Pochvala od zednářů přišla okamžitě.

Další papežův útok na křesťanskou civilisaci. Pochvala od zednářů přišla okamžitě.

Na svátek sv. Františka z Assisi, 4. října 2020, vydal papež František svou encykliku Fratelli tutti. V ní najdeme mimo jiné i tuto větu: „Pohlížíme-li na to ne jen z hlediska legitimity soukromého vlastnictví a práv jejich občanů, ale posta...
číst více
Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

[one_half last=“no“]Může se modliti na obyčejném růženci. Modlitba úvodní: Ó Ježíši, Božský Vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a slituj se nad námi! Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad cel...
číst více