Manželství na římských náhrobních nápisech

Manželství na římských náhrobních nápisech

Základem společnosti je rodina. Aby mohl Kristus obnovit lidstvo, musil nejprve obrodit a povznést manželství a učinit je posvátnou smlouvou, opírající se o nadpřirozený řád. Učinil tak, stanoviv pravidlo, aby byl muž v manželství tím, čím je Kristus své Církvi,...
číst více
Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

Dnes věříme, že sv. Petr, žijící v biskupech římských, jest základem, na němž spočívá jednota církve Kristovy, a zároveň neomylným soudcem ve věcech víry. Než, zdaž byla tato víra v primát Petrův též věrou prvních věků křesťa...
číst více
Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

Katolická tradice dává sv. Janu Zlatoústému název „Eucharistický učitel“. Jak jsme v dřívějších článcích viděli, také jiní učitelé řecké církve před ním vydali svědectví obecné víře, i jiní vykládali věřícím o divech Sv...
číst více
Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

Srovnání učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského není bez prospěchu. Athanáš, veliký biskup alexandrijský a neochvějný zastánce víry vyslovené nicejským sněmem proti ariánům, skvělý a hluboký bohoslovec, zasvětil svůj život a...
číst více
Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

Životní děje sv. Justina, mučedníka-filosofa, se odehrávají v druhém století našeho letopočtu. Zrodil se z pohanských rodičů v Naplúsu, bývalém samařském Sichemu, v první čtvrti II. století a zemřel pro víru v Římě za panování cí...
číst více
Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

Písmo svaté nám uchovalo drahocenné svědectví o tajemství eucharistickém. Pán Ježíš v Kafarnaum učedníkům slíbil „chléb života“, jímž jest „jeho tělo za spásu světa“, a splnil tento slib památnými slovy při poslední večeři ...
číst více
Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

Jistě je Eucharistie přímou a přítomnou skutečností v křesťanském životě. Církev svatá zavazuje každé své dítě, aby nejméně jednou za rok přijímalo Tělo Kristovo a spojovalo se každou neděli s obětí na oltáři. Duše opravdu zbož...
číst více