Žaluji…

Žaluji…

P. Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta a zasvětil svůj život obrácení muslimů. Byl profesorem v semináři a lektorem gregoriánské zpěvu na Institutu duchovní hudby v Římě....
číst více
Úsilí o mnišský život ve světě

Úsilí o mnišský život ve světě

Nespasí-li se každý pokřtěný, o dalším pomlčím. Křesťan je obrazem Krista ve slovech i činech, nakolik je to jen v lidských silách, a věří správně a dokonale ve svatou Trojici. Milovník Boha je ten, kdo setrvává ve spojení se vším...
číst více
Sv. Augustin: Nevěřte heretikům, když říkají, že věří

Sv. Augustin: Nevěřte heretikům, když říkají, že věří

„Každý kdo věří, že Ježíš je Kristus, zrodil se z Boha.“ Kdo nevěří, že Ježíš je Kristus? Kdo nežije tak, jak Kristus přikázal. Mnozí totiž říkají: „Věřím,“ ale víra bez skutků nás nespasí. Dílem víry je láska. Apošto...
číst více
Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

Předchozí díl II. Lektorát Je to z nižších svěcení první a nejstarší. Sahá až do dob apoštolských. Již sv. Justin Mučedník († 167) o něm mluví: V neděli scházívají se všichni, kteří žijí v městech a na venkově, na jednom...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Když k nám démoni přicházejí v noci a chtějí věštit budoucnost nebo říkají: „My jsme andělé,“ nenaslouchejte jim, protože lžou. Budou-li chválit vaši askezi a blahoslavit vás, nesbližujte se s nimi. Je lepší zapečetit sebe a svůj d...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech I/II

Poučení sv. Antonína o démonech I/II

číst více
Andělská říše a náš poměr k ní II/III

Andělská říše a náš poměr k ní II/III

Odměna a činnost dobrých andělů Andělé, kteří zůstali Bohu věrni, dosáhli a požívají věčné blaženosti, které nemohou nikdy pozbýti. Bytost Boží je náplň všeho dobra, po němž může stvořená bytost toužiti. Kdo jednou pohlédl na ...
číst více
Andělská říše a náš poměr k ní I/III

Andělská říše a náš poměr k ní I/III

Přehled věroučných pravd Andělé jsou od Boha stvořeni. (De fide, IV. lateran.) Mnozí andělé zhřešili a byli na věky od Boha zavrženi. (De fide, IV. lateran.) Mnozí andělé dosáhli a požívají již věčné blaženosti. Dobří andělé nás ...
číst více