?>
 • Poslední pomazání

  20. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Svým apoštolům a jich nástupcům nařizuje Ježíš tutéž péči o nemocné, tutéž lásku k nim, jakou hořelo Božské Jeho Srdce, ale zavazuje i věřící, aby, onemocní-li, povolali kněží a od nich si pomoci vyžádali. „Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě kněží církve.“ (Jak 5, 14) Kristus tím ustanovil pro nemocné zvláštní svátost, která sluje poslední pomazání.

  Read more
 • Dostiučinění

  18. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Pán Bůh odpustil králi Davidovi, když se ze svých hříchů vyznal a jich litoval, ale za tyto své hříchy musel Hospodinu dosti učinit svým utrpením, zármutkem duše a pozemskými strastmi.
  Abychom i my za své viny dosti učinili, abychom vždy dobře vykonali uložené pokání, jež nám zpovědník ukládá, porozjímejme dnes o dostiučinění, jež jest další a poslední podstatnou částí svátosti pokání.

  Read more
 • Lítost

  14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější, jest naší povinností, abychom se naučili lítost vzbuzovat a abychom ji vždy řádně vzbuzovali, aby přijetí pokání nebylo neplatným. Abychom se Bohu líbili a s Bohem se smířili není možno jinak, než upřímnou lítostí, která musí míti ony vlastnosti, jak jsme si v dnešním rozjímání uvedli: vnitřní, nade všecko, obecná a nadpřirozená.

  Read more
 • Zpytování svědomí

  13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechceme-li zahynouti věčně, pak odvrhněme všelikou ješitnost a marnivost, kterými sebe obestíráme, ale podívejme se ve sebezpytu pravdě otevřeně do očí a tím získáme sílu k nápravě.

  Read more
 • Pokání

  12. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Kristus dobře věděl ve své vševědoucnosti, že ustanovením svátosti pokání vychází vstříc přirozené potřebě a touze lidské po očištění.

  Read more