Poslední pomazání

Poslední pomazání

číst více
Dostiučinění

Dostiučinění

18. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Pán Bůh odpustil králi Davidovi, když se ze svých hříchů vyznal a jich litoval, ale za tyto své hříchy musel Hospodinu dosti učinit svým ut...
číst více
Lítost

Lítost

14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější, jest naší povinností, abychom se naučili lítost vz...
číst více
Zpytování svědomí

Zpytování svědomí

13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechce...
číst více
Pokání

Pokání

12. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Kristus dobře věděl ve své vševědoucnosti, že ustanovením svátosti pokání vychází vstříc přirozené potřebě a touze lidské po očišt...
číst více
Časté sv. přijímání lékem naší doby

Časté sv. přijímání lékem naší doby

9. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Časté a časné sv. přijímání

Časté a časné sv. přijímání

8. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Jaké milosti působí sv. přijímání

Jaké milosti působí sv. přijímání

7. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Svátost oltářní

Svátost oltářní

4. májová promluva prof. P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Biřmování (3)

Biřmování (3)

Požehnal tebe Hospodin mocí svou, nebo skrze tebe na nic přivedl nepřátele naše“. (Jud. 13, 22) Kdykoliv octnulo se lidstvo v nebezpečí záhuby a v nebezpečí k Bohu se obracelo a o záchranu prosilo, Bůh neodvracel tváře své od prosebníků,...
číst více