H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

Přednášky o křesťanském manželství, volbě stavu, známostech a křesťanské výchově dětí. Jejich cílem je připomenutí základních pravd a povzbuzení ke ctnostem. Poučení, zda a nakolik je určité konání hříšné, hledejte především v mravouce.

Stáhnout PDF