Denní modlitba před obrazem Svaté rodiny

[one_half last=”no”]

Ó nejmilostivější Ježíši, který jsi svými nevyslo­vitelně krásnými ctnostmi a příklady svého domácího života rodinu Tebou vyvolenou zde na zemi posvětil, shlédni milostivě na rodiny naše, které u nohou Tvých klečí a za milost Tvou Tě prosí.
Pamatuj, že domácnost tato Ti patří; vždyť se službě Tvé zasvětila a oddala. Chraň ji milostivě, vy­svoboď ji z nebezpečí, pomáhej v strastech a propůjčuj ji sílu, by vytrvala v následování Tvé přesvaté rodiny, aby, jako Ti věrna zůstala po všechen čas života po­zemského a lásku i poslušnost Ti uchovala, tak jednou v nebi věčně Tě velebila.
Ó, Maria, matko nejsladší, k Tobě o pomoc voláme v důvěře, že jednorozený božský Syn Tvůj proseb našich neoslyší.
A Ty, slavný a mocný patriarcho, svatý Josefe, přispěj nám svou mocnou ochranou a tlumoč sliby naše Marii, by ona je Kristu přednesla.

Členové spolku k uctívání Sv. rodiny Nazaretské získají odpustky 300 dní, kdykoliv se před obrazem Sv. rodiny modlitbu tuto se srdcem skroušeným v kterékoliv řeči pomodlí. 300 dní odpustků získají členové ti jednou za den, pomodlí-li se v kterékoliv řeči následující modlitbičku: Ježíši, Maria, Josefe! Osvěcujte nás, pomáhejte nám, ochraňujte nás! Amen. (papež Lev XIII., 14. června 1892)

[/one_half]

[one_half last=”yes”]

holy_famjuansimongutierrez

Juan Simón Gutiérrez (1634-1718): Svatá rodina

[/one_half]

Previous post Týdenní rozjímání: Neděle první po Zjevení Páně (Svaté Rodiny)
Next post Matka se vrací z věčnosti