Modlilba za milost setrvání

Konečné setrvání v dobrém je tak veliký dar Boží, že podle výkladu sněmu Tridentského je pouhou milostí, které dosáhnout zásluhami není nám možné. Prosme o přímluvu zvláště nejblah. Pannu Marii, prostřednici všech milostí.
Konečné setrvání v dobrém je tak veliký dar Boží, že podle výkladu sněmu Tridentského je pouhou milostí, které dosáhnout zásluhami není nám možné.
Prosme o přímluvu zvláště nejblah. Pannu Marii, prostřednici všech milostí.

Věčný, svrchovaný Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil, že jsi mě vykoupil skrze Ježíše Krista, že jsi mně udělil milost pravé, křesťanské víry, a že jsi po tolika hříších mých čekal na moje pokání. Dobroto nekonečná, miluji tě nade všecko, a ze vší duše své lituji veškerých urážek ti učiněných. Doufám, že jsi mi již odpustil; ale jsem stále v nebezpečenství znova tě uraziti. Prosím tě pro lásku k Ježíši Kristu o milost sv. setrvání až do smrti.
Není ti neznáma slabost moje, ó přispěj mi a nedej, abych se znova od tebe odloučil. Nech mě raději stokráte umříti, než abych na novo ztratil milost tvoji. Ó Maria, matko má, vypros mi sv. setrvání.

Zdroj: Sv. Alfons: Pravidlo křesťanského života