Co je pravá láska

Co je pravá láska

Kázání P. Paula Rousseaua při mši svaté na 2. neděli po Devítníku, 11. února 2024 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Praze. Nejdříve několik oznámení. Tuto středu začne svatá doba postní. Krátce vám připomenu pravidla postu stanovená Církví. Půst...
číst více
Kázání o Božím soudu

Kázání o Božím soudu

Kázání vp. Radima Tutra o Božím soudu. První část česky, druhá část ukrajinsky. 19. února 2023.
číst více
Obnova křestního slibu

Obnova křestního slibu

I. Nejlaskavější Otče, v nejhlubší pokoře a vděčností klečíme před božskou velebností tvou a díky vzdáváme tobě za milost svaté víry, k níž jsi nás nehodné beze všech našich zásluh v nevyzpytatelné prozřetelnosti a milosrdenství ...
číst více
Modlilba za milost setrvání

Modlilba za milost setrvání

Věčný, svrchovaný Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil, že jsi mě vykoupil skrze Ježíše Krista, že jsi mně udělil milost pravé, křesťanské víry, a že jsi po tolika hříších mých čekal na moje pokání. Dobroto nekonečná, miluji tě ...
číst více