Biřmování v září 2021

Zájemci o přijetí svátosti biřmování v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve zasláním emailu na rex.admirabilis@protonmail.com.

Biřmování bude udílet J. Ex. biskup Jean-Michel Faure koncem září 2021.

Biřmování mají (dokonce i dle nového kodexu kanonického práva) přijmout děti od užívání rozumu, ideálně ve věku 7–10 let. Biřmování však lze přijmout v každém věku, zbytečně je odkládat ale může být i těžkým hříchem.

Rozhodně je vhodné svátost biřmování přijmout před pubertou, aby člověk byl v té době už plně vyzbrojen proti nástrahám těla, světa a ďábla. Odkládat biřmování na věk kolem 17 let, jak je dnes zvykem, je projevem nezodpovědnosti a hazardování s duší mladého člověka, kterému jsou upírány milosti v době, kdy je nejvíce potřebuje.

Přihlásit se mohou též zájemci o udělení biřmování „sub conditione“, kteří mají pochybnost o platnosti svého novus ordo biřmování.

Příprava bude probíhat pod vedením českého kněze od začátku srpna.

Previous post „Napsáno však k výstraze pro nás…“
Next post Dokonalá lítost