Mše svaté první víkend v listopadu

P. Paul Rousseau bude v naší vlasti sloužit nedělní mše svaté ještě první sobotu a neděli v listopadu.

Využijte možnosti získání plnomocných odpustků pro duše v očistci a účasti na tradiční mši svaté dle nezdeformovaného misálu, sloužené nekompromisním katolickým knězem s výbornou formací.

Previous post Vzestup a pád Jacquesa Maritaina
Next post Oni mají kostely, vy máte Víru