Mladí muži: čistota & věčnost

Každý z nás musí žít v čistotě dle svého životního stavu. Toto téma je velmi důležité, protože jde o spásu. A ďábel to ví. A proto nečistota tolik řádí nejen dnes. Jedním z důvodů je na prvním místě to, že ďábel dobře ví, že toto je jeho největší zbraň. Většina duší jde do pekla za hříchy těla.