Msgr. Pozzo: Čekáme jen na to, až biskup Fellay zmanipuluje dostatečně velkou část Bratrstva

Několik poznámek k reakcím na biskupské svěcení P. Faura

Odsouzení konsekrace ze strany NeoFSSPX

Zatímco z Vatikánu oficiální odsouzení biskupské konsekrace P. Faura zatím nepřišlo, Generální dům FSSPX s ním přispěchal už 19. března odpoledne. Píše se zde:

„FSSPX odsuzuje tuto biskupskou konsekraci P. Faura, která … je naprosto neporovnatelná s konsekracemi z r. 1988.“

Jak je toto tvrzení zdůvodněno? (Naše komentáře v závorkách.)

 • „Arcibiskup Lefebvre dal jasně najevo svůj úmysl vysvětit pomocné biskupy, kteří by neměli jurisdikci…“
  (Zatímco úmyslem bp. Williamsona bylo co?? „Tímto biskupským svěcením není přijímána ani udílena žádná jurisdikce,“ jasně deklaroval.)
 • „… kvůli stavu nouze…“
  (Pokud teď už stav nouze není, tak jakým právem vůbec bp. Fellay biřmuje po diecézích celého světa?)
 • „… biskupských svěcení r. 1988 se zúčastnilo několik tisíc kněží a věřících a stovky novinářů z celého světa…“
  (Čím víc novinářů, tím katoličtější? 😀 )
 • „Všechna prohlášení biskupa Williamsona a P. Faura bohatě prokazují, že už neuznávají římské úřady, než jedině čistě řečnickým způsobem.“
  (Jako bychom to už někde slyšeli, neříkali náhodou v roce 1988 neomodernisté totéž? A jakým jiným způsobem může jakékoliv prohlášení něco prokazovat než řečnickým? 🙂 )

Co může Menzingen tímto naprosto nekonsistentním (až směšným) prohlášením sledovat jiného, než vlichocení se do přízně neomodernistům?

A to se zřejmě podařilo.

Pochvala NeoFSSPX ze strany komise Ecclesia Dei

Nejprve několik vět k Papežské komisi Ecclesia Dei, jež vznikla po biskupských konsekracích provedených arcibiskupem Lefebvrem a biskupem de Castro Mayerem roku 1988. Do té doby neomodernisté okupující od koncilní revoluce římskou kurii doufali, že po smrti zmíněných dvou biskupů (jeden měl 83, druhý 84 roků) Tradice postupně zajde na nedostatku udělovatelů svátostí. Vysvěcení čtyř tradičních biskupů se stalo čárou přes tento rozpočet představitelů koncilní církve, a tak museli změnit taktiku: katolíkům, kteří se nechtěli vzdát mše svaté všech věků, tradiční mši umožnit, ale zároveň zajistit, aby neodporovali novému náboženství II. vatikánského koncilu a nové mši. Neomodernisté totiž na rozdíl od některých rádoby tradičních katolíků chápou, že nejde jen o mši svatou, ale především o nauku, a pokusili se s nimi uzavřít dohodu: my vám budeme tolerovat tradiční mši svatou, když vy budete tolerovat novou mši a koncil; jinak běda vám. Nad dodržováním tohoto Církvi i duším škodlivého obchodu, působícího značné zmatení, bdí právě komise Ecclesia Dei, která mimo jiné hraje ústřední úlohu při začleňování FSSPX do struktur koncilní novocírkve.

Sekretář této komise, arcibiskup Guido Pozzo, je s postojem novobratrstva ke konsekraci nového biskupa spokojen. Pro La Croix (což je periodikum francouzské biskupské konference, něco jako náš Katolický týdeník, jenže deník) se vyjádřil:

„Biskup Williamson konsekroval kněze, který nepatří do FSSPX. Jsou to extremisté a tvrdo-linijci (od slova linie, pozn. překl.), kteří opustili FSSPX. …
Oceňujeme prohlášení Generálního Domu FSSPX, které je velice jasné. …
Dialog s FSSPX pokračuje. Uskutečnilo se několik setkání (viz např. zde a zde, pozn. red.) a jsou plánována další s určitými preláty, za účelem hlubšího vyjasnění problémů, které zůstávají, ve vztahu důvěry. Vedle zbývajících naukových problémů jsou to interní problémy Bratrstva. …
Papež očekává, že FSSPX se rozhodne vstoupit (do [koncilní] církve) a my jsme na to připraveni s kanonickým projektem, který už je znám, konkrétně vytvoření personální prelatury. Ještě potřebujeme trochu času než budou věci vnitřně vyjasněny (v rámci FSSPX) a biskup Fellay získá dostatečně široký konsensus k provedení této akce.“ (La Croix, 20. března 2015)

Biskup Fellay teď asi skřípe zuby. Tak dlouho se se svými spolupracovníky snažil všechny přesvědčit, že asistovanou sebevraždu FSSPX nechystá (viz např. Informační leták FSSPX v ČR č. 137: „Msgr. Bernard Fellay … řekl, že ujednání, o kterém se jednalo v roce 2012, by bylo pro nás sebevraždou, a to nejen s ohledem na současný pontifikát, ale i s ohledem na situaci za pontifikátu Benedikta XVI., proto ukončil další jednání.“), a najednou Msgr. Pozzo veřejně přizná, že to není pravda. A že měl pravdu biskup Williamson, když upozorňoval na to, že je Bratrstvo zrazováno zevnitř. Taková otevřenost Msgr. Pozza biskupu Fellaymu v překonání „interních problémů Bratrstva“ a „získání širokého konsensu“ rozhodně nepomůže. Kéž naopak pomůže otevřít oči mnohým kněžím a věřícím, kteří se od svých představených či pastýřů dosud nechávali klamat.

Pozzo+Fellay