Mše svaté a přednášky tradičního dominikána 19.–21. srpna

Kdo už slyšel kázat či přednášet P. Marie-Laurenta OP, nebo s ním hovořil, byl uchvácen takovou jasností a čistotou jeho katolického ducha, jaká se jen tak nevidí.

Vděčíme za to dominikánskému klášteru v Avrillé, ve kterém je bez kompromisů a přerušení uchovávána a předávána tradice Církve.

Za týden nás tento skvělý řeholník po roce opět navštíví, nenechte si ujít jeho vynikající přednášky a milosti ze mší svatých v tradičním dominikánském ritu.

Previous post Modlitba za vlast ohroženou nemravností
Next post Tradiční biřmování v září 2022