Tradiční biřmování v září 2022

Zájemci o přijetí svátosti biřmování od tradičního katolického biksupa v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve, nejpozději však do 21. srpna 2022 vyplněním formuláře níže.

Biřmování mají (dokonce i dle nového kodexu kanonického práva) přijmout děti od užívání rozumu, tedy ideálně ve věku 7–10 let. Biřmování však lze přijmout v každém věku, zbytečně je odkládat ale může být i těžkým hříchem.

Rozhodně je vhodné svátost biřmování přijmout před pubertou, aby člověk byl v té době už plně vyzbrojen proti nástrahám těla, světa a ďábla. Odkládat biřmování na věk kolem 17 let, jak je dnes zvykem, je projevem nezodpovědnosti a hazardování s duší mladého člověka, kterému jsou upírány z biřmování plynoucí milosti v době, kdy je nejvíce potřebuje.

Přihlásit se mohou též zájemci o udělení biřmování „sub conditione“, kteří mají pochybnost o platnosti svého novus ordo biřmování.

Příprava bude probíhat pod vedením moravského tradičního katolického kněze.

Previous post Mše svaté a přednášky tradičního dominikána 19.–21. srpna
Next post Setkání katolíků v září 2022