Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

Znak nového biskupaZatímco papež František pokračuje se svými spolupracovníky v destrukci Církve, benediktinský klášter Svatého Kříže v Nova Friburgo v Brazíli byl o svátku sv. Josefa léta Páně 2016 naopak dějištěm pokračování „operace přežití“ katolické tradice. Převor kláštera Dom Thomas Aquinas Ferreira da Costa byl konsekrován na biskupa.

Další informace:

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Dom Thomas Aquinas – biskupská konsekrace”]

Dodejme, že tato biskupská konsekrace – stejně jako konsekrace provedené arcibiskupem Lefebvrem a biskupem de Castro Mayerem l. P. 1988 a veřejností pozapomenutá konsekrace campoského biskupa Rangela provedená biskupy Tissierem de Malerais, Williamsonem a de Gallaretou l. P. 1991 – není schismatickým aktem, ale právě naopak úkonem, jenž má pomoci spáse duší, která je nejvyšším zákonem katolické Církve, a úkonem, jenž má zajistit tradici (předávání) katolické víry v době, kdy ji podkopávají ti, kteří ji mají nejvíce bránit. Vzhledem k této situaci, kdy neomodernističtí nepřátelé Církve zaujali nejvyšší místa v hierarchii a jednají ke škodě Církve i duší, se dle kánonu 1323, odst. 4 Kodexu kanonického práva z roku 1983 na svěceného ani světitele automatické exkomunikace nevztahují, byť by kdokoliv, třeba i samotný papež, tvrdil opak. Ačkoliv tato biskupská konsekrace nebyla papežem Františkem povolena, jako taková sama o sobě nezakládá schisma. O schisma by se jednalo teprve v případě, kdy by světitel nově vysvěcenému biskupovi zároveň přidělil jurisdikci, což však biskupové Williamson ani Faure neučinili a ani učinit nechtěli, jsouce si vědomi toho, že to může učinit jedině papež. Do doby, než katolický papež přijde a řádnou jurisdikci jim udělí, mají tito biskupové suplovanou jurisdikci (Ecclesia supplet).

Zdroj fotografií: Non possumus a Amigos da USML

Previous post Modlitba ke svatému Josefu
Next post Sv. Jan Damašský