Tradiční svátost biřmování 2022

Tradiční svátost biřmování 2022

Svátost biřmování bude udílena tradičním biskupem, dá-li Pán, v září 2022.

Vhodné pro děti od 7 let. Příprava začíná už 8. 8. 2022!