Svátostiny

26. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

Svátostiny mají účinky zvláště řádu duchovního, budí naši pozornost, povzbuzují nás k lítosti a ke všem dobrým skutkům.

Sv. Tomáš Aq. píše: „Jsou-li úkony svátostin a pobožnosti sdruženy a spojeny s jakousi ošklivostí na hříchy, působí odpuštění všedních hříchů, jako např. všeobecné vyznání, bití v prsa, nebo modlitba Páně; vždyť v modlitbě Páně prosíme: Odpusť nám naše viny. A jsou-li spojeny s pocitem úcty k Bohu a k Božím věcem jako: biskupské požehnání, kropení svěcenou vodou, jakékoli svátostné mazání, modlitba v posvěceném chrámu a věci podobné, působí též odpuštění lehkých hříchů.“