O posvátném čase čtyřicetidenního postu

O posvátném čase čtyřicetidenního postu

Ze všech slavností a dnů, které jsou nábožným křesťanům všelikou měrou ctihodné, žádný nevyniká nad slavné Boží hody velikonoční. Povážíme-li, čeho veškerý svět dosáhl křížem Pána Ježíše, snadno poznáme, jak správně se k slavnému Božímu hodu velikonočnímu připravujeme čtyřicetidenním postem,...
číst více
Církevní rok: Doba svatopostní

Církevní rok: Doba svatopostní

„Všecko, což jest na světě, jest žádost těla a žádost očí a pýcha života.“ (1. Jan 2, 16) Každý hřích béře počátek svůj v jednom z těchto tří pramenů všeho zlého. Kristus chtěje ve všem nám podobným býti kromě hříchu...
číst více