Marta Obrechtová – příklad patrného projevu duše lidské

Marta Obrechtová – příklad patrného projevu duše lidské

Vizmež případ, takořka před očima našima žijící, jejž právem nazvati možno „řetězem divův“ a výmluvných svědectví pro jsoucnost lidské duše. V ústavě hluchoněmých v Larnay ve Francii, jenž jest pod správou zbožných řeholnic, bylo vychování dítka hluchoněmého a slepého odhodlaně...
číst více
24. listopad 1712 – den, kdy se narodil abbé Charles-Michel de l’Épée

24. listopad 1712 – den, kdy se narodil abbé Charles-Michel de l’Épée

Stavitel Epée v Paříži schválil úmysl svého syna, když tento, dokončiv školy latinské, oznámil otci zcela upřímně, že ničím jiným nechce býti, než knězem. A vskutku vstoupil mladý Karel do semináře a stal se duchovním. – Bůh měl ...
číst více