Innocenc III. o věčném trestu zatracenců

Innocenc III. o věčném trestu zatracenců

Námitky, že věčné pekla muky s láskou boží se nesrovnávají, že v žádném poměru nejsou k vině, jižto člověk hříchem v okamžiku spáchaným na se uvalil atd., zakládají se na nepravých pojmem o lásce boží, na nepoznání podstaty hříchu, nekonečného to uražení božího a...
číst více