Korunovace papeže

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

„V nejbližší neděli nebo svátek [po konkláve] koná se korunovace [nově zvoleného] papeže. V slavném průvodu přijde do chrámu sv. Petra. Při tom jeden z duchovních před ním třikrát zapálí hrst koudele, volaje při tom: „Svatý Otče, tak pomíjí sláva světa.“ Potom slouží papež mši sv. Při jejím začátku žehnají tři kardinálové papeže, každý z nich modlí se nad ním modlitbu, v níž prosí Ducha sv., aby na nového papeže milostí svou sestoupil.“

Poznámka: Promluva byla publikována roku 1931, v době, kdy papežové nejenže byli ještě korunováni (tato praxe byla opuštěna po II. vat. koncilu), ale především ještě učili katolickou nauku. Od té doby zednářská infiltrace Církve, jak byla plánována mj. v dokumentu Alta Vendita odhaleném bl. Piem IX., značně postoupila.

Ačkoliv papež Pavel VI. bědoval, že „Církev je ve stavu sebezničení,“ trval, stejně jako všichni jeho dosavadní nástupci, na tom, aby toto ničení plnou parou pokračovalo.

Papežskou tiáru Pavel VI. roku 1963 odložil a prodal v aukci, výtěžek rozdal chudým (srov. Jn 12, 4-6). Žádný další papež už se korunovat nenechal, čímž se připravili mj. o požehnání a milosti Ducha sv. pro vykonávání svého úřadu, plynoucí z modliteb, jež byly součástí obřadu korunovace.

Modleme se častěji tradiční Litanie ke všem svatým, a zvláště horlivě jejich část, kde věřící po staletí prosili Pána Boha „abys náměstka apoštolského ve svatém náboženství zachovati ráčil“. Přítomnost této prosby v litaniích dosvědčuje, že to, oč skrze ni prosíme, není automatická samozřejmost. Z modernisovaných litanií byla však odstraněna.

V roce 1931, po sérii vynikajících papežů, jen málokoho napadlo, že by se papež mohl zpronevěřit úkolu, který mu dal Kristus. Na to je třeba pamatovat při poslechu této promluvy.