Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Historie

„Novéna milosti“, která začíná 4. a končí 12. března, v den kanonizace sv. Františka Xaverského, vděčí za svůj vznik přímo tomuto světci.

V Neapoli žil v roce 1633 P. Marcello Mastrilli SJ, který učinil slib, že požádá o vyslání na misii do Japonska, která byla vůbec nejtěžší, neboť tamní buddhisté vynikali mimořádnou krutostí vůči katolíkům.

Ještě než se vydal na cestu, spadlo mu na hlavu těžké kladivo, takže ocitl na pokraji smrti. Když už se zdálo, že zemře, zjevil se mu sv. František Xaverský, požádal ho o obnovení slibu vydat se do Japonska a řekl mu:

„Všichni, kteří mě budou prosit o pomoc po dobu devíti po sobě jdoucích dnů od 4. do 12. března a hodně přijmou svátost pokání a svaté přijímání v jednom z těchto dnů, zažijí mou ochranu a mohou doufat s úplnou jistotou, že obdrží od Boha jakoukoliv milost, kterou žádají pro dobro své duše nebo pro slávu Boží.“

Když vize skončila, vstal P. Mastrilli náhle zcela uzdraven a šířil tento příslib sv. Františka. Pak se vydal v souladu se svým slibem do Japonska, kde zemřel mučednickou smrtí.

Mnozí svědčí o mimořádné účinnosti této pobožnosti, byla doporučována např. i sv. Terezií z Lisieux a sv. Piem X.

 

Modlitba

Ó svatý Františku Xaverský, veliké láskyhodný a láskyplný,
uctivě se klaním s tebou božské Velebnosti:
a ježto se nadmíru těším z jedinečných darů milosti,
které ti uštědřila v tomto životě,
a z tvé slávy posmrtné,
vzdávám jí velmi oddané díky a tebe celým srdcem vroucně žádám:
rač mi svou mocnou přímluvou vyprostiti tu nejdůležitější milost,
abych svatě žil a svatě zemřel.

Dále tě prosím, abys mi vyprosil
(zde uveď, zač chceš zvláště prositi).
Avšak nepřispívá-li to, oč tě žádám, ke slávě Boží a k většímu dobru mé duše,
vypros mi prosím, co je pro obojí užitečnější.
Amen.
3x Otče náš, 3x Zdrávas Maria, 10x Sláva Otci na poděkování za milosti obdržené během 10 let apoštolátu sv. Františka.
Kdo tuto modlitbu nemá po ruce, může se místo ní pomodlit pětkrát Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. (S. C. Ind., 23. března 1904)
Novénu lze zahájit i jindy než 4. března.
St. Francis Xavier
Previous post Ctihodný Arnošt z Pardubic: Sedm stupňů pokory
Next post Úsilí o mnišský život ve světě