P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

Odchylky pravoslavné theologie od učení katolického [jsou] velmi četné, a v jistém smyslu lze tvrditi, že celá mentalita rozkolného bohosloví je od mentality katolické rozlišná. Účelem tohoto pojednání jest, podati nejprve pokud možno, jasný obraz učení pravoslavného bohosloví v těch bodech, kde od nauky církve všeobecné odstupuje, a pak zkoumati, zdali přes tuto rozdílnost jest unie možná, a jakým způsobem by se dalo mysliti na její konkrétní uskutečnění.

Stáhnout PDF

Previous post Týdenní rozjímání: Neděle první po devítníku
Next post Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)