Odpustkové modlitby ke cti svatých andělů

Odpustkové modlitby ke cti svatých andělů

I. Modlitby pro měsíční pobožnost Měsíční pobožnost je složena z každodenní četby jednoho odstavce textu Andělská říše a náš poměr k ní doplněné následujícími modlitbami: Andělé, archandělé, trůnové a panstva, knížata a mocnosti, moci nebeské, cherubové a serafové: dobrořečte Pánu...
číst více
Andělská říše a náš poměr k ní III/III

Andělská říše a náš poměr k ní III/III

První naše povinnost k andělu strážnému: úcta Andělé strážní nás milují a nám slouží, ale přitom jsou vznešení nebeští duchové, miláčkové Boží, světci, patřící stále na tvář Boží. Mohou tudíž plným právem žádati, abyc...
číst více